Velkommen hos Djurslands Oplysningsforbund

Både i sommeren 2010 og i efteråret 2010
har vi IT-kurser flg. 5  steder på plakaten >

Djurslands Oplysningsforbund er en almen-nyttig ukommerciel folkeoplysende forening hjemmehørende i Norddjurs og Syddjurs kommuner.

Formålet er at drive en folkeoplysende virksomhed, der lokalt - forskellige steder på Djursland -, efter offentliggørelse, og i over-ensstemmelse med folkeoplysningsloven, til-byder alle voksne ukommerciel undervisning og vejledning, bl.a. i brugen af computere, IT og Internet og andre afgørende faktorer i folkeoplysningen, - til gavn for den enkelte, og til gavn for udviklingen af et godt og konkurrencedygtigt IKT-samfund på hele Djursland. - Undervisning og arrangementer skal med respekt for forskellige holdninger sigte efter at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder, for at styrke evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

Vi vil snarest muligt udbygge denne hjemmeside med flere informationer . . .

Med venlige hilsner fra bestyrelsen, d. 08/08-2010.